සමන්තුරෙයි නිවසකින් නිවුන් බිළිදියන් දෙදෙනෙකුගෙ මළ සිරුරු හමුවෙයි.

0
935
- Advertisement -

සමන්තුරෙයි, නින්දූර් හී නිවසකින් මව විසින් ඝාතනය කළ බවට සැක කෙරෙන මාස 10ක් පමණ වන නිවුන් බිළිදියන් දෙදෙනෙකුගෙ සිරුරු සොයා ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසනවා.