සමගි ජන බලවේගය ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රීවරු 07 නම් කරයි.

0
568
- Advertisement -

සමගි ජන බලවේගය
ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රීවරු 07 නම් කරයි.

සමගි ජනබලවේගයට හිමි වූ ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධූර හත සදහා, එම පක්ෂය විසින් නම් කර තිබෙන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාම ලේඛනය මේ වන විට ඉදිරිපත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර
හරීන් ප්‍රනාන්දු
ඉමිටියාස් බාකිර් මාකර්
තිස්ස අත්තනායක
මයන්ත දිසානායාක
එරාන් වික්‍රමරත්න
ඩයනා ගමගේ