සබීතා පෙරේරා ජනාධිපති කොමිසමට..!

0
827
- Advertisement -

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවත්වාගෙන යන ගොඩ නැගිල්ල සම්බන්ධයෙන් ලැබී තිබෙන පැමිණිල්ලට අදාලව ප‍්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා රංගන ශිල්පී සබීතා පෙරේරා මහත්මිය, අද දිනයේ ජනාධිපති කොමිසමට කැදවා තිබේ.

රුපියල් මිලියන 21ක මාසික කුලී පදනම යටතේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය අදාල ගොඩනැගිල්ල ලබා ගැනීමේ දී ගොඩනැගිල්ලේ අයිතිකාර පාර්ශ්වය ලෙස ගිවිසුමට අත්සන් තබා ඇත්තේ සබීතා පෙරේරා මහත්මියයි.

සබීතා පෙරේරා මහත්මියට අමතරව, තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප‍්‍රධාන තක්සේරු කරුද අද දිනයේ කොමිසම හමුවට කැදවා තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර, හිටපු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා කොමිසම හමුවට කැදවා තිබුණු අතර, ඔහුගෙන් පැය හතක ප‍්‍රකාශයක් සටහන් කරගෙන තිබුණි.