සබීතාගේ බිල්ඩිම සහ පාර්ලිමේන්තුව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන බවට පත් කරන්න..!

0
746
- Advertisement -

හදිසි ආපදා තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන වහාම, යළි පාර්ලිමේන්තුව කැදවන ලෙසට මතුව අදහස අමාත්‍ය විදුර වික‍්‍රමනායක මහතාගේ දැඩි විවේචනයට ලක් විය.

පාර්ලිමේන්තුව රැස් කිරීම සදහා දිනකට යන වියදම සලකා බලන විට, පාර්ලිමේන්තුව යළි කැදවීමේ තේරුමක් නැති බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ. එමෙන්ම, පාර්ලිමේන්තුව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ප‍්‍රයෝජනයට ගත යුතු බවත්, ඊට අමතරව, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවත්වාගෙන ගිය සබීතා පෙරේරාට අයත් ගොඩනැගිල්ලද නිරෝධායන මධ්‍යස්තානයක් කළ යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − 1 =