“සනීපාරක්ෂක තුවා සියළු බදුවලින් නිදහස් කළ යුතුයි.” නාමල්ගෙන් ට්වීටර් පණිවිඩයක්.

0
230
- Advertisement -
Share
9 / 100

“සනීපාරක්ෂක තුවා සියළු බදුවලින් නිදහස් කළ යුතුයි.” නාමල්ගෙන් ට්වීටර් පණිවිඩයක්.

සෑම කාන්තාවකටම මිලදී ගැනීමට හැකි වන ආකාරයේ සහනදායී මිලකට සනීපාරක්ෂක තුවා සැපයිය යුතුව ඇති බව තමන් දැඩිව විශ්වාස කරන බව අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

සනීපාරක්ෂකතුවා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් සේ සලකා, සියළු බදුවලින් එය නිදහස් කළ යුතු බව ද අමාත්‍යවරයා පවසයි.

කෙසේ වෙතත්, සනීපාරක්ෂක තුවා සදහා සෙස් බද්ද අය නොකරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ තහවුරු කර ඇති බවද නාමල් රාජපක්ෂ පවසා සිටියි. ට්වීටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − 8 =