සදුදා රජයේ නිවාඩු දවසක් කරයි.

0
607
- Advertisement -

එළැඹෙන සදුදා, 16 වන දා, රජයේ නිවාඩු දවසක් බවට පත් කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශකටයුතු අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − eight =