සතොසේ නාඩු සහ සම්බා සහල් නෑ. සීනි සහ පරිප්පුවලටත් පොල්ලක්..!

0
336
- Advertisement -

සතොසේ නාඩු සහ සම්බා සහල් නෑ.
සීනි සහ පරිප්පුවලටත් පොල්ලක්..!

බස්නාහිර පළාත තුළ ඇති ලංකා සතොස අලෙවිසැල්වල නාඩු සහ සම්බා සහල් නැති බව වාර්තා වේ. එමෙන්ම මෙම සතොස අලෙවිසැල්වල, සීනි සහ පරිප්පු මිලදී ගැනීමේ දී ඒ සදහා පාරිභෝගිකයන්ට සීමාවක් පනවා ඇති බවද පැවසේ.

එක් පාරිභෝගිකයෙකුට මිලදී ගත හැකි සීනි ප‍්‍රමාණය කිලෝ එකක් සහ පරිප්පු ප‍්‍රමාණය කිලෝ දෙකක් බවට සීමා කර තිබේ. එම ප‍්‍රමාණයන් වුවද ලබා දෙන්නේ, රුපියල් හයසීයක් වටිනා වෙනත් භාණ්ඩ මිලදී ගන්නේ නම් පමණක් බවද පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 5 =