සතොසෙන් ඉවත් කළ නුෂාඩ් පෙරේරා, ප‍්‍රමිති ආයතනයේ සභාපති ලෙස පත්කළා ද..?

0
332
- Advertisement -

සතොසෙන් ඉවත් කළ නුෂාඩ් පෙරේරා,
ප‍්‍රමිති ආයතනයේ සභාපති ලෙස පත්කළා ද..?


සතොස සභාපති ධූරයෙන් ඉවත්කරන ලද නුෂාඩ් පෙරේරා, ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනයේ සභාපති ලෙස පත් කර ඇති බවට මාධ්‍ය වාරතා පළ වේ.

නුෂාඩ් පෙරේරා, සතොස සභාපති ධූරයෙන් ඉවත් කිරීම, විෂය භාර අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව සිදුව ඇති බව වාර්තා විය.

ඒ නමුත්, නුෂාඩ් පෙරේරා මහතා පවසා තිබුණේ, තමන් ස්වකැමැත්තෙන් ම එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ බවයි.

කෙසේ වෙතත්, සතොසෙන් ඉවත් කළ නුෂාඩ් පෙරේරා ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනයේ සභාපති ලෙස පත් කළ බව මෙතෙක් රජට නිල වශයෙන් තහවුරු කර නැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − 3 =