“සජිත්” සමග සටනට “කරූ” එන හැඩ.

0
776
- Advertisement -

ඉදරි ජනාධිපතිවරණය සදහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා ද ඉදිරිපත් වීමේ සූදානමක් පවතින බව වාර්තා වේ.

තමන් ජනාධිපතිවරණය සදහා ඉදිපත් වන්නේ නම් තමන්ගේ ප‍්‍රධාන සටන් පාඨය වන්නේ විධායක ජනාධිපතිදුරය අහෝසි කිරීම බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසින් ප‍්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

මේ අනුව පෙනී යන්නේ ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය සදහා වූ සටනට සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා සමග කරූ ජයසූරිය මහතා ඉදිපත් වීමේ හැකියාවක් ඇති බවයි.