සජිත් ප්‍රේමදාස හංසයා ලකුණින් ඇප තැන්පත් කරයි..!

0
723
- Advertisement -

අජිත් පී. පෙරේරා හා සුජීව සේනසිංහ යන අමත්‍යවරුන් විසින් අද රාජගිරිය මැතිවරණ කොමිෂන් සභා කාර්යාලයට පැමිණ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වෙනුවෙන් ඇප මුදල් තැන්පත් කරන ලදි..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + seven =