සජිත්; අද කුරුණෑගල.

0
716
- Advertisement -

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පෙරමුණකින් ඉදිරිපත් කළ යුතු අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කිරීමට බල කරන රැළි මාලාවේ තුන් වැන්න, අද සවස 2.00 ට කුරුණෑගල සත්‍යවාදී පිටියේ දී පැවැත් වේ.

අද, කුරුණෑගල පැවැත්වෙන රැළිය සඳහා විශාල ජන සහභාගීත්වයක් අපේක්ෂා කරන බව, රැළියේ සංවිධාන කටයුතු සිදු කරන, ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා පවසයි.