සංචාරක ආකර්ෂණය වෙනුවෙන් මත්පැන් අලෙවියට ඇති නීති ලිහිල් කිරීමට රජය කල්පනා කරයි.

0
1027
- Advertisement -

සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්‍රගමනය වෙනුවෙන්, දැනට රට තුළ මත් පැන් අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් බල පැවැත්වෙන දැඩි නීති ලිහිල් කිරීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොුමව ඇති බව වාර්තා වේ.

විශේෂයෙන්ම, මේ සම්බන්ධයෙන් වූ යෝජනාවන්, විවිධ පාර්ශ්ව වෙතින් සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා වෙත ඉදිරිපත් ව තිබේ.

පසු ගිය රජය සමයේ එවකට සංචාරක කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා ද මේ කරුණ පිළිබදව අවදානය යොමු කළ අතර, විවිධ පාර්ශ්ව වෙතින් විරෝධතා එල්ල වීම නිසා එම යෝජනා හකුළා ගැනීමට සිදු විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six + six =