සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම පහත වැටීම හේතුවෙන් සත්වෝද්‍යාන වල සතුන් බඩගින්නේ

0
933
- Advertisement -

දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය ඇතුළු සත්වෝද්‍යාන වලට සංචාරකයින්ගෙග් පැමිණීම 96% කින් පමණ පහත වැටීම හේතුවෙන් එහි සතුන්ට ආහාර ලබාදීම සදහා මුදල් සොයා ගැනීම ගැටළුවක් වී ඇතැයි ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සදහන් කරනවා.

සතුන්ගේ ආහාර සදහා පමණක් දිනකට රුපියල් ලක්ෂ හයක මුදලක් වැය වන බව ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ පිළිබදව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධම්මික මල්සිංහ මහත්මියගෙන් කළ විමසීමකදී කියා සිටියේ ප්‍රමාණවත් පරිදි ආදායම් නොතිබීම නිසා සත්ව ආහාර සදහා මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරය හරහා ලබා ගැනීමට සිදුවී ඇති බවයි.