සංචරණ සීමා 14 වන දා අළුයම 04 ට ඉවත් කරයි.

0
335
- Advertisement -

සංචරණ සීමා 14 වන දා අළුයම 04 ට ඉවත් කරයි.


දැනට පනවා තිබෙන සංචරණ සීමා 14 වන දා පෙරවරු 04 ට අවසන් කරන බව, යුදහමුදාපතිවරයා පවසයි.

සංචරණ සීමා තවදුරටත් දීර්ඝ කරනු ඇති බවට පැතිර යන කතා අසත්‍ය බව ද ඔහු පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + two =