සංචරණ සීමා තවදුරටත් දීර්ඝ කරන්නේද යන්න ගැන අද තීරණය කරන බව හමුදාපති කියයි.

0
327
- Advertisement -

සංචරණ සීමා තවදුරටත් දීර්ඝ කරන්නේද යන්න ගැන අද තීරණය කරන බව හමුදාපති කියයි.


දිවයිනටම බලපවැත්වෙන පරිදි මේ වන විට පනවා තිබෙන සංචරණ සීමා, එළැඹෙන සදුදා දිනයේ හිමිදිරියෙන් අවසන් වීමට නියමිතව තිබේ.

ඒ නමුත්, සංචරණ සීමා තවත් සති කිහිපයකට දීර්ඝ කළ යුතුව ඇතැයි සෞඛ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රයේ විශේෂඥයන් ගේ අදහස වී තිබේ.

ඉදිරිපත්ව තිබෙන සියළු කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්, එළැඹෙන සදුදා දිනයේ දී ඉවත් කිරීමට නියමිත සංචරණ සීමා තව දුරටත් දීර්ඝ කරන්නේ ද නැද්ද යන්න පිලිබදව අද දිනයේ දැනුම් දෙන බව හමුදාපතිවරයා පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + two =