සංගාගෙන් පැය නමයක් ප්‍රශ්න කරයි.

0
465
- Advertisement -

සංගාගෙන් පැය නමයක් ප්‍රශ්න කරයි.

2011 ලෝක කුසලාන අවසන් තරගය සම්බන්ධයෙන්, එවකට හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ විසින් සිදු කරන ලද ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන්, ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම සදහා, කුමාර් සංගක්කාර මහතා ක්‍රීඩාවේ දූෂණ විමර්ෂණ සොයා බැලීම සදහා පිහිටුවා ඇති විශේෂ විමර්ෂණ ඒකකයට කැදවා තිබුණි.

උදෑසන නමයට පමණ අදාල ස්ථානයට පැමිණි සංගක්කාර මහතා පැය නමයක පමණ කාලයක් ප්‍රකාශ ලබා දීමෙන් පසුව, යළි පිටව ගොස් ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.