ෂාෆී මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරයි

0
776
- Advertisement -


වද සැත්කම් චෝදනාව බොරුවක් බවත්, එම බොරු චෝදනාව මත අත් අඩංගුවට ගැනීමෙන් ඔහුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය වී ඇත බව පවසමින්, අත් අඩංගුවේ පසුවන ෂාෆී ෂහාබ්දීන් වෛද්‍යවරයා අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. කුරුණෑගල නගරයේ ඉඩම් ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් කිසියම් පාර්ශ්වයක් තමන් සමඟ ඇති කර ගත් වෛරයක් පිරිමසා ගැනීම සඳහා තමන්ට එරෙහිව මෙම බොරු චෝදනාව ගොතා ඇති බව ෂාෆී ෂහාබ්දීන් වෛද්‍යවරයා පවසා තිබේ.