ෂාෆීගේ නඩුව; අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට කරුණු කියයි.

0
920
- Advertisement -

වෛද්‍ය ෂාෆී ෂහාබ්දීන්ට එරෙහිව එල්ල වී ඇති චෝදනා සත්‍යය බවට ඔප්පු කළ හැකි සාක්ෂි නොමැති බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද අධිකරණයට දැනුම් දී තිබේ. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සමූහ අපරාධ අංශයේ ස්ථානාධිපති, නිශාන්ත සිල්වා මහතා විසින් අදාල කරුණු දැක්වීම සිදු කර ඇත. වෛද්‍යවරයාට එරෙහිව පනවා ඇති රදවා තබා ගැනීමේ නියෝගය ඉවත් කිරීමට අදාල උපදෙස් බලාපොරොත්තු වන බවත්, ඇතැම් මාධ්‍ය විසින් වෛද්‍යවරයාට එරෙහිව එල්ල කර ඇති චෝදනා පදනමකින් තොර බවත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට පවසා තිබේ. නඩුව, සති දෙකකින් යළි කැදවීමට නියමිත ය.