ෂාෆීගේ නඩුව අද යළි කැදවයි…!

0
775
- Advertisement -

කුරුණෑගල රෝහලේ ප‍්‍රසව හා නාරි වෛද්‍ය ඒකකයට අනුයුක්තව සේවය කළ වෛද්‍ය ෂාෆී ෂිහාබ්දීන්ට එරෙහි නඩුව අද යළි කැදවීමට නියමිත ය.

පසුගිය 11 වන දා නඩුව කැද වූ අවස්ථා වේදී මහජන සාමය කඩ වේ යැයි සඳහන් කරමින් අධිකරණය අදාල වෛද්‍යවරයා අද දිනය දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලෙසට දන්වා තිබුණි.