ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඉදි කළ නිරෝදායන ගොඩනැගිල්ල, IDH පරිපාලනයට භාර දෙයි.

0
590
- Advertisement -

දින නමයක කාලයක් තුළ, ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් ඉදි කරන ලද, ඇදන් නමයක ධාරිතාවෙන් යුතු නිරෝධායන ගොඩනැගිල්ල, අද දිනයේ දී, අයි.ඞී.එච් රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය වෙත භාර දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven − 2 =