ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් කුඩා ප‍්‍රමාණයේ ගුවන් යානාවක් අනතුරට පත් වේ.

0
296
- Advertisement -

ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත්
කුඩා ප‍්‍රමාණයේ ගුවන් යානාවක් අනතුරට පත් වේ.

ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් තනි ගුවන් නියමු ගුවන් යානාවක් අනතුරට ලක්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

ත‍්‍රීකුණාමල චීන වරායේ පිහිටි ගුවන් හමුදා කදවුරෙන් පියාසැරිය අරඹා ඇති මෙම පුහුණු ගුවන් යානය කන්තලේ ප‍්‍රදේශයේ දී අනතුරට ලක්ව ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.