ශිෂ්‍ය හා නේවාසික වීසා සංශෝධනය කරයි

0
429
- Advertisement -
Share

මෙම මාසයේ සිට ශිෂ්‍ය හා නේවාසික වීසා මාර්ගෝපදේශ සංශෝධනය කර ඇති බව ආගමන හා විගමන පාලක ජෙනරාල් පසන් රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව, ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍ර නිකුත් කරනු ලබන්නේ වසරක් සඳහා වන අතර එමඟින් අධ්‍යයන වැඩසටහනේ සම්පූර්ණ කාලසීමාව සඳහා වීසා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට ඉඩ සලසන පෙර ප්‍රතිපත්තිය සංශෝධනය කරනු ලැබේ.

තවද, නේවාසික වීසා ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් තැන්පතු පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයින් වීසා බලපත්‍රය ලබාගෙන මාසයක් ඇතුළත එම අරමුදල් ආයෝජනය කළ යුතු බව රත්නායක මහතා පැවසීය. මෙම රෙගුලාසිය පිළිපදින්නේ නැති අයගේ වීසා අවලංගු කරන බවට ඔහු අනතුරු ඇඟවීය.

ඇමරිකානු ඩොලර් 500,000 ක තැන්පතු පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයින්ට වසර 10 ක නේවාසික වීසා බලපත්‍රයක් ලබා දෙන අතර ඇමරිකානු ඩොලර් 300,000 ක තැන්පතුවක් ඇති අයට පස් අවුරුදු නේවාසික වීසා බලපත්‍රයක් ලබා දෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − two =