ශිෂ්‍යත්ව ගුරුවරයා පහේ පන්තියේ දැරියන් දෙදෙනෙකු අපයෝජනය කරයි.

0
328
- Advertisement -

ශිෂ්‍යත්ව ගුරුවරයා පහේ පන්තියේ දැරියන් දෙදෙනෙකු අපයෝජනය කරයි.

මොරවක ප්‍රදේශයේ පාසලක, පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව පන්තිය සදහා ඉගැන්වීමේ කටයුතු සිදුකරන ගුරුවරයෙකු විසින්, එම පාසලේ පහ වසර පන්තියේ ශිෂ්‍යායන් දෙදෙනෙකු ලිංගික අපයෝජනයට ලක්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

අවස්ථා දෙකක දී දැරිවියන් අපයෝජනයට ලක් කර ඇති අතර, ඒ පිළිබදම එම දැරිවියන් ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් දැනුවත් කිරීමෙන් පසුව, පොලිසිය අදාල ගුරුවරයා අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අත් අඩංගුවට පත් ගුරුවරයා පනස් දෙහැවිරිදි පුද්ගලයෙකි.

දැරිවියන් දෙදෙනා වෛද්‍ය පරික්ෂණ සදහා මොරවක රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර, අපයෝජකයා ලබන 31 වන දා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබේ.