ශානි අබේසේකර අත්අඩංගුවට ගනී.

0
534
- Advertisement -

ශානි අබේසේකර අත්අඩංගුවට ගනී.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක, ශානි අබේසේකර මහතා, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඒ, හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකු වූ වාස් ගුණවර්ධන සම්බන්ධ ආයුධ නඩුවක සාක්ෂි වසන්කිරීමේ චෝදනාව මතයි.