ශානිගේ ඇප ඉල්ලීම අදත් ප‍්‍රතික්ෂේප වේ.

0
258
- Advertisement -

ශානිගේ ඇප ඉල්ලීම
අදත් ප‍්‍රතික්ෂේප වේ.


අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක, ශානි අබේසේකර මහතාට ඇප ලබා දීම ගම්පහ මහාධිකරණය මගින් අද දිනයේ ද ප‍්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ශානි අබේසේකර මහතා සමග අත් අඩංගුවට ගත්, උපපොලිස් පරීක්ෂක මෝහන මෙන්දිස් මහතාගේ ඇප අයදුම් පත‍්‍රයද අධිකරණය ප‍්‍රතික්ෂේපකර තිබේ.