– ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නියෝගයක් – සයිටම් වෛද්‍ය උපාධීධාරීන් ලියාපදිංචි කරනු..!

0
377
- Advertisement -
Share

සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලයෙන් වෛද්‍ය උපාධිය ලැබූ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යන් ලියා පදිංචි කර ගන්නා ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නියෝග කර තිබේ.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කර තිබෙන්නේ සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලයෙන් වෛද්‍ය උපාධිය ලැබූ සිසුන් තුන් දෙනෙකු ගොනු කළ පෙත්සම් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවය.

සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලයෙන් උපාධිය ලැබූ වෛද්‍ය සිසුන් ලියා පදිංචි කර ගැනීමේ කි‍්‍රයාවලිය අවසන් කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට සති තුනක කාලයක් ලබා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + nineteen =