ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නාගානන්ද කොඩිතුවක්කුට තහනමක්..!

0
839
- Advertisement -

මෙතැන් සිට වසර තුනක් යන තුරු නීතීඥයෙකු ලෙස පෙනී සිටීම තහනම් කරමින්, නාගානන්ද කොඩි තුවක්ක මහතාට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අතුරු තහනම් නියෝගයක් ලබා දී තිබේ.
ප්‍රසිද්ධ උසාවියේ එවකට අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු වූ විජිත් මළල්ගොඩ මහතා අපහසුතාවයට පත් වන ආකාරයේ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කිරීම මෙම අතුරු තහනම් නියෝගය ලබා දීමට හේතු වී ඇත.