ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් තවත් ඓතිහාසික නඩු තීන්දුවක්.

0
884
- Advertisement -

චුන්නාකම් උතුරු තාප විදුලිබලාගාරයෙන් නිකුත් වන ඉන්ධන සහ ග‍්‍රීස් නිසා ප‍්‍රදේශයේ භූගත ජලය දුෂණය වී ඇති බවට චෝදනා කරමින් පරිසරවේදී රවීන්ද්‍ර කාරියවසම් මහතා විසින් ගොනු කළ නඩුව විභාගයට ගත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, අගතියට පත් ප‍්‍රදේශවාසීන්ට රුපියල් කෝටි දෙකක වන්දියක් ලබා දෙන ලෙස අදාල තාප විදුලිබලාගාරය පවත්වාගෙන ගිය නොදර්න් පවර් සමාගමට නියෝග කළේ ය. සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ සභාපතිවරයා වන රවීන්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර මහතා විසින් 2015 වසරේ දී අදාල නඩුව පවරන ලද අතර, 2016 සිට මෙකී තාප විදුලි බලාගාරයේ කටයුතු අත් හිටුවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියෝග කර තිබුණි.