ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විභාග කිහිපයක් දින නියමයක් නැතිව කල් තබයි.

0
1461
- Advertisement -

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
විභාග කිහිපයක් දින නියමයක් නැතිව කල් තබයි.

රටේ පවතින කොරෝනා අවදානම් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින්, මේ වසරේ මුල් කාර්තුවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු විභාග කිහිපයක් පැවැත්වීම දින නියමයක් නැතිව කල්තබා ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − twelve =