ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට අවුරුදු 69යි.

0
508
- Advertisement -

ශ්‍රී ලංකා ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාව ලෙසින් 1937 වසරේදී පළමුව ස්ථාපිත කරන ලද නාවික හමුදාව දෙවැනි ලෝක යුද්ධයෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා රාජකීය ස්වේච්ඡා නාවික උප සේවය නමින් බි්‍රතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදාව වෙත අන්තර්ග්‍රහණය කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාව බි්‍රතාන්‍ය යටත් විජිතයෙන් නිදහස ලැබීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා රාජකීය නාවික හමුදාව ලෙස 1950 දෙසැම්බර් මස 09 වැනි දින ස්ථීර නාවික හමුදාවක් ස්ථාපිත කළ අතර මෙම රාජකීය නාවික හමුදාව 1972 වසරේ ශ්‍රී ලංකාව ජනරජයක් බවට පත්වීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව බවට පත්විය. ඉතා සීමිත නැව් මුළුවක් සහ යාත්‍රා කිහිපයකින් පමණක් ආරම්භ වූ ශ්‍රී ලංකා නවික හමුදාව අද වන විට නිලධාරීන් 3,347කින් සහ නාවිකයන් 47,457කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් සමන්විතව අධිතාක්ෂණික ගැඹුරු මුහුදු නිරීක්ෂණ නෞකා මෙන්ම අධිතාක්ෂණික මෙහෙයුම් පද්ධති සහ උපකරණවලින් සමන්විතව අප මාතෘභූමිය ආරක්ෂා කරමින් සිටී.

එසේ දේශයේ පළමු ආරක්ෂක වළල්ල ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සිය අභිමානවත් 69 වැනි සංවත්සරය 2019 දෙසැම්බර් මස 09 වැනි දින මහත් අභිමානයෙන් සමරනු ලබයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − five =