ශ්‍රී ලංකාවට ගැලපෙන නායකයෙකු පේන මානයේ වත් නෑ.

0
781
- Advertisement -

ශ්‍රී ලංකාවට ගැලපෙන තත්වයේ නායකයෙකු දැනට පේන්න නෑ බලයට එනකොටනම් හොද නා‍යකයන් වගේ තමා පේන්නෙ බලයට ආවට පසුව තමා නායකයන්ගෙ හැබෑ තත්වය පේන්නෙ තිබ්බටුවාවෙ සුමන්ගල මල්වතු මහ නා හිමියන් මෙලෙස පැවසුවේ අතුරුලියේ රත්න හිමියන් තමන් වහන්සේ බැහැ දැකීමට පැමිනි අවස්තාවේදී ය.
මෙම පිරිස මල්වතු හිමියන් බැහැ දැකීමට ගොස් තිබුනේ ඉස්ලාම් ත්‍රස්තවාදය පරදවන පංචවිධ සැලැස්ම ඇතුලත් ග්‍රන්තය පිලිගන්වීමට ත්, රිෂාඩ් බදියුදීන් ඇමතිවරයාට එරෙහි විශ්වාසභන්ග යෝජනාව පිලිබද මහ නා හිමියන් දැනුවත් කිරීම සදහාය.
අතුරුලියේ රතන හිමියන් ට එම යෝලජනාව පර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනලෙස දන්වා සිටි මල්වතු මහ නා හිමියන් ඔබ වහන්සේ පර්ලිමේන්තුවට ගියේ ඒකට නේදැයි රතන හිමිගෙන් විමසා සිටි යේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen + twelve =