වෝහාරික විගණනයේ සම්පූර්ණ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දීමට මහ බැංකුව එකග වේ.

0
330
- Advertisement -
Share

මහබැංකු බැදුම්කර සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද වෝහාරික විගණනයේ සම්පූර්ණ වාර්තාව, පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දීමට මහ බැංකුව එකග වී තිබේ.

කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා විසින් සම්පූර්ණ වාර්තාව ලබා දෙන ලෙස මහබැංකුවට ලිඛිතව දැනුම්දීමෙන් පසුව, මහ බැංකුව විසින් එම තීරණය ගෙන තිබේ.

වෝහාරික විගණන වාර්තාව පදනම් කරගනිමින්, පෙබරවාරි මාසයේ දී බැදුම්කර ගනු දෙනු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දින දෙකක විවාදයක් පැවැත්වීමට ද පක්ෂ නායකයන් තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × four =