වෝහාරික බැදුම්කර වාර්තාව මහ බැංකුවේ හිර වේ. රනිල්, මංගල සහ හදුන්නෙත්ති වාර්තාව නිකුත් කරන ලෙස ලිඛිතව දන්වයි.

0
905
- Advertisement -

මේ රජය සහ පසුගිය රාජපක්ෂ රජය යටතේ සිදු කර තිබෙන බැදුම්කර ගනු දෙනු සම්බන්ධයෙන් වෝහාරික විගණනයක් කරන බවට මහබැංකුව විසින් නිවේදනය කරන ලදී. ඒ අනුව, විදේශීය විශේෂඥයන්ගේ ද සහාය ඇතිව මහබැංකුව විසින් අදාල වෝහාරික විගණනය සිදු කර තිබේ. මේ වන විට එම වෝහාරික විගණන වාර්තාව මහ බැංකුව වෙත ලැබී ඇති නමුත්, එය ජනගත කිරීම මහ බැංකුව විසින් කල් තබමින් සිටින බව පැවසේ.
ජනාධිපතිවරණය මුවවිටේ අදාල වෝහාරික විගණන වාර්තාව එළියට දැමීම ඡුන්දයට සෘජුව බල පෑ හැකි බව මහ බැංකුවේ එක් පාර්ශ්වයකගේ අදහස වී තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, අදාල වාර්තාව වහාම ප‍්‍රසිද්ධියට පත් කරන ලෙස අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා සහ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ලිඛිතවම මහ බැංකුව වෙත ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඔවුන් දෙදෙනාට අමතරව, කෝප් කමිටුවේ සභාපති, සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතාද අදාල වෝහාරික විගණන වාර්තාව කෝප් කමිටුවට ලැබීමට සලස්වන ලෙස මහ බැංකුවට දැනුම් දී තිබේ.