වොයිස් ටියුබ් සංස්කාරකවරියට CID යෙන් කැදවීමක්.

0
1631
- Advertisement -

වොයිස් ටියුබ් යූ ටියුබ් නාලිකාවේ සංස්කාරකවරිය වන තුෂාරා විතාරණ, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කැදවා තිබේ.

තුෂාරා විතරාන, මුදල් අමාත්‍යංශ මාධ්‍ය ඒකකයේ අමාත්‍ය වරයාගේ සම්බන්ධීකාරකවරිය ලෙසද කටයුතු කර තිබේ.