වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වේ..?

0
563
- Advertisement -

වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වේ..?


වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා පළ වේ.

ඔහු මීට පෙර බොරැුල්ල වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකවරයාව සිටි අතර, කොරෝනා දෙවන රැුල්ල ආරම්භයේ දී ම මෙන් ඔහු එම ධූරයෙන් ඉවත් කළ බවට වාර්තා විය.

ඉන්පසුව, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක ලෙස ඔහු පත්කර තිබුණු අතර, මේ වන විට ඔහු එම ධූරයෙන් ද ඉල්ලා ඇති බව ඒෂියන් මිරර් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර තිබේ.