වෙල්ලමුලිවයික්කාල් හීදී යූද්ධය නිමා වීම වෙනුවෙන් උත්සවයක්

0
780
- Advertisement -

යූද්ධය නිමා වී වසර 10 ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් අනිද්දා(18) වෙල්ලමුලිවයික්කාල් හීදී සැමරුම් උත්සවයක් පැවැත් වීමට ආගමික නායකයෝ හා ප්‍රදේශවාසීන් එම ස්මාරක භූමිය පිරිසිදු කිරීම් කටයුතු සිදුකරමින් සිටින බව වාර්තාවේ.මෙහිදී යුද්ධයෙන් මියගිය සාමාන්‍ය ජනතාව සිහිකොට පින් පැමිනවීම ට නියමිතය.