වෙල්ගම පොහොට්ටුවට එරෙහිව තනිව සටනට බසී…!

0
938
- Advertisement -

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනම තරඟ කළ යුතු බවත්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කිසිසේත්ම පොහොට්ටු පක්ෂය සමඟ සන්ධානගත නොවිය යුතු බවත්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා පවසයි.

ජනාධිපතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපේක්ෂකයෙකු ඉදිරිපත් නොකරන්නේ නම්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයා වෙනුවෙන් තමන් තනිව ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන බවත් ඒ මහතා පවසයි.