“වී වලට රුපියල් 75 ක සහතික මිලක් දෙනවා.” ඇමති මහින්දානන්ද.

0
150
- Advertisement -

“වී වලට රුපියල් 75 ක
සහතික මිලක් දෙනවා.”
ඇමති මහින්දානන්ද.


“රුපියල් 120 ට අඩුවෙන් වී දෙන්නෑ.”
ගොවියෝ කියති.

වී සදහා රුපියල් 75 ක සහතික මිලක් ලබා දෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ පවසයි.

ඒ නමුත්, ගොවියන් පවසන්නේ, වී කිලෝවක් රුපියල් 120 ට වඩා අඩු මිලකට තමන් කිසිසේත්ම ලබා නොදෙන බවයි.

මේ වන විටත් පෞද්ගලික අංශය වී කිලෝව රුපියල් 125 මිල දී ගන්නා බවත් ගොවියෝ පවසති.

එමෙන්ම, කාබනික ගොවිතැන සදහා මෙරට ගොවියා යොමු කළ ආණ්ඩුව, මේ වන විට සහල් පිටරටින් ගෙන්වන බවත් එසේ ගෙන්වන්නේ කාබනික පොහොර යොදා වගා කළ සහල්දැයි ප‍්‍රශ්න කර සිටියේ ය.

කාබනික කෘෂිකර්මාන්තයට මාරු වීම නිසා අස්වැන්න අඩු වී ගොවීන්ට වන්දි ගෙවීම සදහා රජය වෙන් කර තිබෙන මුදල් ප‍්‍රමාණවත් නැති බවටද ගොවියෝ චෝදනා කරති.

කාබනික වගාව නිසා, අස්වැන්න සියයට 60 කින් පමණ පහත වැටී ඇති බවටද ගොවියෝ චෝදනා කරති.

ඊයේ, පරාක‍්‍රම සමුද්‍ර ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය මගින් පොළොන්නනරුව පරාක‍්‍රම සමුද්රය ඉදිරියේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී ගොවියෝ මේ කරුණු පවසා සිටියෝ ය.