විසුරුවා හැර තිබෙන පාර්ලිමේන්තුව යළි කැදවීම කාලෝචිතයි.

0
686
- Advertisement -

විසුරුවා හැර තිබෙන පාර්ලිමේන්තුව යළි කැදවන ලෙස ඉල්ලා, විපක්ෂයේ පකෂ නායකයන් විසින් පසුගිය දා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

එම ලිපිය සම්බන්ධයෙන්, හිටපු පාර්ලිමේනතුවේ කතානායකවරයා වන, කරු ජයසූරිය මහතා ට්වීටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ඔහුගේ අදහස් දැක්වීම සිදු කර තිබේ.

ඒ අනුව, කරූ ජයසූරිය මහතාද යෝජනා කරන්නේ විසුරුවා හැර තිබෙන පාර්ලිමේන්තුව යළි කැදවීම ඉතා කාලෝචිත බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 1 =