“විසිවන සංශෝධනය එපා.” ත්‍රෛයි නිකායික මහා සංඝරත්නය ඒකමතිකව තීරණය කරති.

0
1062
- Advertisement -
Share
4 / 100

විසිවන සංශෝධනය එපා.
ත්‍රෛයි නිකායික මහා සංඝරත්නය ඒකමතිකව තීරණය කරති.

යෝජිත විසිවන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය, මිනිස් චින්තනයේ නිදහසටත් ක්‍රියාකාරීත්වයටත් බරපතල බාධා පමුණුවන, නොදියුණු ගෝත්‍රික සමාජයකට ආපසු ගමන් කරන නීති සම්මතයක් බව තහවුරු වූ හෙයින් එය සම්මත නොකරන ලෙස ආණ්ඩුවට අවධාරණය කිරීමට ශ්‍රීලංකා අමරපුර රාමාඥ සාමාග්‍රී මහා සංඝ සභාව තීරණය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × one =