“විසිවන සංශෝධනය අධිකරණයේ ස්වාධීනත්යට බාධාවක්.” විශ්‍රාමික විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය.

0
764
- Advertisement -

විසිවන සංශෝධනය
අධිකරණයේ ස්වාධීනත්යට බාධාවක්.”
විශ්‍රාමික විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය.


යෝජිත 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සංවරණ තුලණ මූල ධර්මයන්ට බලපෑමක් ඇති කරන බව, විශ්‍රාමික විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය පවසා තිබේ.

විශේෂයෙන්ම, ඉහළ අධිකරණ සදහා විනිසුරුවන් නිර්දේශ කිරීම සහ පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් විසිවන සංශෝධනයෙන් හදුන්වා දී තිබෙන නිර්දේශ මීට හේතු වන බවයි එම සංගමය පවසන්නේ.

අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබි්‍ර වෙත ලිපියක් යොමු කරමින්, විශ්‍රාමික විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය මේ බව පවසා ඇති බවද මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ හදුන්වා දී තිබූ ව්‍යවස්ථා සභාව අහෝසි කොට, ඒ වෙනුවට පාර්ලිමේන්තුව සභාව නමින් නව ආයතන ව්‍යුහයක් විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් ස්ථාපිත කර තිබේ. පාර්ලිමේන්තු සභාව, ජනාධිපතිවරයාගේ බලයට යටත් කොට ඇති බැවින්, ඉහළ අධිකරණ සදහා විනිසුරුවරු පත් කරීමේ දී ජනාධිපතිවරයාගේ බලපෑම අධිකරණය සතු බලය ඉක්මවා යෑමේ අනතුරක් නිර්මාණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + two =