“විස්ස ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව විසිවනදා පාර්ලිමේන්තුවට.” කතානායක පවසයි.

0
269
- Advertisement -

“විස්ස ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව
විසිවනදා පාර්ලිමේන්තුවට.” කතානායක පවසයි.


විසිවන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව මේ වන විටත් තමන් වෙත ලැබී ඇති බව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසා තිබේ.
ඒ අනුව, තමන් වෙත ලැබුණු එම තීන්දුව, නැවත පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිත විසිවනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − four =