විස්ස ගැන අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ කමිටු වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් නොකරයි.

0
313
- Advertisement -

විස්ස ගැන අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ කමිටු වාර්තාව
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් නොකරයි.


මේ වන විට ගැසට් කර තිබෙන විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත පිළිබදව අධ්‍යයනය කිරීම සදහා අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් පත්කරන ලද විශේෂඥ කමිටු වාර්තාව, අද දිනයේ දී කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබුනද, එම කමිටු වාර්තාව ජනාධිපතිවරයාගේ මූලිකත්වයෙන් රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කර නැති බව වාර්තා වේ.

කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් වන මහින්ද අමරවීර සහ සී.බී. රත්නායක යන අය මේ බව තහවුරු කර තිබේ.

මේ අතර, මීළග පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය යෙදී ඇති 22 වනදා, දැනට ගැසට් කර තිබෙන 20 ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සැලසුම් කර තිබූ පරිදි ම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.