විස්සේ වැරදි හදා ගමු. මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ විපක්ෂයට යෝජනා කරයි.

0
348
- Advertisement -

විස්සේ වැරදි හදා ගමු.
මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ විපක්ෂයට යෝජනා කරයි.

අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි විසින්, විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව, සටන් පුවරු ඔසවාගත් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුව තුළ දැඩි විරෝධතාවයක් දියත් කරන ලදී.

විපක්ෂය වෙනුවෙන්, විස්ස විවේචනය කරමින් කබීර් හසීම් මන්ත්‍රීවරයා කතා කළ අතර, ඉන් පසුව සභාව ඇමතූ මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ අමාත්‍යවරයා, විස්සේ වැරදි ඇත්නම් එකට එක් වී ඒ වැරදි හදා ගමු යැයි යෝජනා කළේ ය.

විස්සේ අඩුපාඩු හදා ගැනීම සදහා සාකච්ඡාවකට එන ලෙස, අමාත්‍යවරයා, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසට ආරාධනා කළේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − fourteen =