විස්සට අපි වගේම කාදිනල් තුමාත් විරුද්ධයි. ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි පවසති.

0
316
- Advertisement -

විස්සට අපි වගේම කාදිනල් තුමාත් විරුද්ධයි.
ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි පවසති.

විසිවන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන්, සිය විවේචනය ඇතුළත් ලියවිල්ල, පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් විසින් මීට දින කිහිපයකට පෙර, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ඉදිරිපත් කර තිබුණු අතර, ඒ හිමියෝ, එම ලිපිය, ඊයේ දිනයේ දී අගරදගුරු මැල්කම් රංජිත් කාදිනල් හිමිපාණන් වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

පසුව, සිය ලිපිය පිළිබදව, මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණන් දරන ස්ථාවරය පිළිබදව උන් වහන්සේ විමසා ඇති අතර, එහිදී කාදිනල් හිමිපාණන්, විසිවන සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ ස්ථාවරයද, ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් දරන ස්ථාවරයම බව පවසා තිබේ.

විසිවන සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් තමන් වහන්සේ දරණ ස්ථාවරය ම මැල්කම් රංජිත් කාදිනල් හිමිපාණන් ද දැරීම සම්බන්ධයෙන් ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියෝ සිය ප්‍රසාදය පළ කර ඇති බව වාර්තා වේ.