විශ‍්‍රාම වැටුප තවමත් ආවේ නැද්ද..? 1950 දුරකථන අංකයට කතා කරන්න.

0
483
- Advertisement -

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා බෙදා හැරෙන විශ්‍රාම වැටුප් නොලැබුණු පුද්ගලයින්ට ඒ සඳහා විමසීමට විශේෂ දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා සඳහන් කළේ, 1950 දුරකථන අංකය ඒ සඳහා හඳුන්වා දී ඇති බව ය.

තැපැල් සේවකයින් විසින් ඊයේ හා පෙරේදා දිනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට විශ්‍රාම වැටුප් බෙදා හැරීම සිදු කරනු ලැබිණි.

95 % කට මේ වනවිට විශ්‍රාම වැටුප් බෙදා හැර අවසන් බව ද තැපැල්පතිවරයා සඳහන් කළේ ය.

ඔහු පැවසුවේ ඇතැම් පුද්ගලයින් අදාළ ලිපිනයන්වල නොමැතිවීම හේතුවෙන් විශ්‍රාම වැටුප් ලබා දීමට නොහැකි වූ බවයි.

ලබන 06 වැනිදා ද ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ය.

news first.lk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + 6 =