විශේෂ මහාධිකරණය ගෝඨාට බලය පෙන්නයි.

0
903
- Advertisement -
ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ අනුස්මරණ කෞතුකාගාරය ඉදි කිරීම හරහා කරන ලද මහජන මුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන්, විශේෂ ත‍්‍රීපුද්ගල මහාධිකරණයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව නඩු පවරා තිබේ. නඩුව සම්බන්ධයෙන් ගෝඨාභය පාර්ශ්වය කියා සිටියේ, මෙම නඩුව ඇහීම සදහා ත‍්‍රී පුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණයට බලයක් නැති බවයි. කෙසේ වෙතත්, අද රැුස් වූ ති‍්‍ර පුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණය, ගෝඨාට එරෙහි නඩුව විමසීම සදහා තමන්ට බලයක් ඇති බව ප‍්‍රකාශ කළේ ය. ඒ අනුව, ඉදිරියේ දී නියමිත ලෙස අදාල නඩුව විභාග කෙරෙනු ඇති.