විශ්‍රාමිකයෝ පොල්ගසති.

0
709
- Advertisement -

විශ්‍රාමිකයෝ පොල්ගසති.

වැඩිකල විශ්‍රාම වැටුප අහිමි කිරීමට එරෙහිව රාජ්‍ය සේවකයෝ විශ්‍රාමිකයන් පිරිසක් අද දිනයේ දී තංගල්ලේ දී විරෝධතාවයක නිරත විය.

විශ්‍රාමිකයන්ගේ එකමුතුව විසින් සංවිධානය කරන ලද එම උද්ඝෝෂණය අවසානයේ අදාල විශ්‍රාමිකයන් පිරිස හේනකඩුව රජමහා විහාරයේ දී පොල්ගසා දේවකන්නලව්වක් ද සිදු කර තිබුණි.