විශ්ව විද්‍යාල තුළට බුද්ධි අංශයක් ගෙන ඒමේ සූදානමක්.

0
852
- Advertisement -

විශ්ව විද්‍යාල තුළට බුද්ධි අංශයක් ගෙන ඒමේ සූදානමක්.


විශ්ව විද්‍යාල තුළ සිදුවන නවකවදය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දැමීම සදහා, විශේෂ බුද්ධි අංශයක් පිහිටුවීමට විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අවධානය යොමුව ඇති බව වාර්තා වේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යධූරයේ වැඩ භාරගත් මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසා සිටියේ, විශ්ව විද්‍යාල තුළ සිදුවන නවකවදය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දැමීමට තමන් කටයුතු කරන බවයි.

අමාත්‍යවරයා වැඩ භාරගත් පසුව පැවැත් වූ පළමු සාකච්ඡාවේ දී ම මේ පිළිබදව අවධානය යොමු කළ බව, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා පවසා තිබුනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − 14 =