විශ්ව විද්‍යාලයේ CCTV පද්ධතියට හානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිසුන් 16 දෙනකු අත්අඩංගුවට.

0
371
- Advertisement -

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේ CCTV පද්ධතියට හානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිසුන් 16 දෙනකු අත්අඩංගුවට. ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − three =